بیمه عمر و سرمایه گذاری

اندوخته دار امید شرکت بیمه کارآفرین برای اولین بار در کشور در سال ۱۳۸۳ طرح بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری را به بازار ارائه نمود. به گواه فعالین عرصه بیمه های زندگی، این بیمه نامه تبدیل به نقطه عطفی در این رشته شده است. اینک بیمه کارآفرین با ارائه بیمه نامه عمر اندوخته دار امید درنظر دارد بر اساس ۱۵ سال تجربه فروش حرفه ای در بیمه های زندگی نسبت به توسعه خدمات جدید گامی دیگر بردارد. بیمه اندوخته دار امید شرکت بیمه کارآفرین با تمرکز بر نیازهای بیمه ای خانواده ، در کنار پوشش متداول فوت، ضمن تمرکز بر نحوه ارائه پوشش امراض خاص، ازکارافتادگی، نقص عضو و... ادامه مطلب
1
فروشگاه اینترنتی کاریزما
کاریزما