بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاری 1398/12/18

اندوخته دار امید

شرکت بیمه کارآفرین برای اولین بار در کشور در سال ۱۳۸۳ طرح بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری را به بازار ارائه نمود. به گواه فعالین عرصه بیمه های زندگی، این بیمه نامه تبدیل به نقطه عطفی در این رشته شده است. اینک بیمه کارآفرین با ارائه بیمه نامه عمر اندوخته دار امید درنظر دارد بر اساس ۱۵ سال تجربه فروش حرفه ای در بیمه های زندگی نسبت به توسعه خدمات جدید گامی دیگر بردارد. بیمه اندوخته دار امید شرکت بیمه کارآفرین با تمرکز بر نیازهای بیمه ای خانواده ، در کنار پوشش متداول فوت، ضمن تمرکز بر نحوه ارائه پوشش امراض خاص، ازکارافتادگی، نقص عضو و هزینه های پزشکی، نگاه تازه ای به حقوق بیمه گذاران عمر دارد.

ساختار بیمه نامه اصلی- عمر​

در صورت فوت بیمه شده، شرکت بیمه با رعایت موارد زیر، مکلف به پرداخت سرمایه عمر خریداری شده است.

 1.  بیمه گذار/ بیمه شده باید از وضعیت جسمانی و سلامتی خود اطلاعات کامل به بیمه گر ارائه نماید.
 2. بیمه گذار حق بیمه تعهد شده را در موعد مقرر به شماره حساب ۸۶۲۰۰۲۰۰۹۰ نزد بانک ملت به حساب بیمه کارآفرین واریز نماید.
 3. در شرایط عمومی بیمه نامه عمر مواری با عنوان استثنائات مشخص شده است که خارج از تعهد بیمه گر است.

پوشش فوت

 1. بازه سنی ارائه محصول: از بدو تولد تا ۸۰ سالگی
 2. سن پذیرش صدور : برای خرید پوشش تا سن ۷۰ سال لازم است افراد قبل از ۶۵ سالگی درخواست نمایند. برای خرید پوشش تا سن ۸۰ سال لازم است افراد قبل از ۶۰ سالگی درخواست نمایند.
 3. میزان سرمایه: از یک تا بیست و پنج برابر حق بیمه سالیانه-حداقل معادل ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و حداکثر معادل ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (پنج میلیارد ریال)
 4. ازبدو تولد تا ۱۵ سالگی سرمایه حداکثر تا ۱۸ برابر حق بیمه و تا سقف ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.
 5. شیوه پرداخت حق بیمه : ساللیانه،شش ماهه،سه ماهه،ماهیانه در فروش جمعی
 6. مدت بیمه نامه: ۵ تا ۳۰ سال
 7. حق بیمه: حداقل سالانه ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و در روش ماهیانه (صرفا برای فروش جمعی)با حداقل قسط ۵۰۰٫۰۰۰ ریال معادل ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در سال
 8. ضریب افزایش سالانه حق بیمه: ۰، %۱۰، %۱۵ ، %۲۰ و ۲۵% افزایش سالانه سرمایه فوت: ۰، %۵، %۱۰ ، %۱۵و ۲۰% (به انتخاب بیمه گذار)
 9. امکان واریز متفرقه: پرداخت وجوه مازاد بر حق بیمه(دامنه مبلغ ۵ تا ۵۰۰ میلیون ریال-طی مدت بیمه نامه با کد شناسه)
 10. نرخ سود علی الحساب/ طبق آیین نامه ۶۸/۲: ۲ سال اول ۱۶% – ۲سال دوم ۱۳% – مازاد بر ۴ سال ۱۰%
 11. تامین مالی(وام)از محل ارزش بازخرید: پس از پرداخت کامل دو سال حق بیمه و حداکثر تا ۹۰% ارزش بازخرید،به شرط نبود قسط معوق
 12.  امکان برداشت ازمحل ارزش بازخرید: پس از پرداخت کامل دو سال حق بیمه و حداکثر تا ۹۰% ارزش بازخرید
 13. ارزش بازخرید: از سال اول تا پنجم بیمه نامه به ترتیب معادل ۹۸،۹۶،۹۴،۹۲،۹۰درصد و پس از آن به میزان ۱۰۰%اندوخته محاسبه و پرداخت می شود.
 14.  اعتبار بیمه نامه: در صورت عدم پرداخت منظم حق بیمه ،بیمه نامه تا زمان تکافوی اندوخته معتبر است.
 15.  خسارت فوت قابل پرداخت: سرمایه فوت بعلاوه اندوخته در تاریخ پرداخت خسارت
 16.  صرفه های مالیاتی(معافیت های مالیاتی موضوع ماده ۱۳۶ و ۱۳۷ ق .م .م ) با درخواست بیمه گذار نسبت به صدور”گواهی مالیاتی” اقدام میشود.
 17.  معافیت از آزمایشات پزشکی: برای افراد تا سن ۵۵ سال تا سقف ۷۵۰ میلیون ریال از آزمایش های پزشکی معاف بوده و بر اساس خود اظهاری صادر می شود. برای افراد بیش از ۵۵ سال تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال از آزمایشهای پزشکی معاف بوده و بر اساس خود اظهاری صادر می شود. برای سایر موارد بر اساس بخشنامه نظام غربالگری و مدیریت ریسک اقدام می شود.

پوشش حادثه و بسته تکمیلی

حادثه عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز نماید.

پوشش فوت ناشی از حادثه:

 1. بازه سنی ارائه محصول: از سن ۴ تا ۸۰ سالگی.
 2. میزان سرمایه: از ۱ تا ۴ برابر سرمایه فوت حداکثر معادل ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (پنج میلیارد ریال) برای بازه سنی ۴ تا ۱۵ سالگی ،سرمایه حادثه معادل یک برابر سرمایه فوت و تا سقف ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارائه می شود. برای بازه سنی ۷۰ تا ۸۰ سالگی سرمایه حادثه تا سقف ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارائه می شود.

پوشش نقص عضو دائم و ازکارافتادگی کامل و دائم در اثر حادثه:

 1. بازه سنی ارائه محصول: از سن ۴ تا ۸۰ سالگی
 2. میزان سرمایه: از ۱ تا ۴ برابر سرمایه فوت حداکثر معادل ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال(پنج میلیارد ریال) برای بازه سنی ۴ تا ۱۵ سالگی ،سرمایه حادثه معادل یک برابر سرمایه فوت و تا سقف ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫ ریال ارائه می شود. برای بازه سنی ۷۰ تا ۸۰ سالگی سرمایه حادثه تا سقف ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارائه می شود.
 3. خسارت نقص عضو به صورت درصدر از سرمایه تعهد شده بر اساس آیین نامه ۸۴ شورای عالی بیمه پرداخت می شود. پرداخت کل سرمایه تعهد شده درصورت ازکارافتادگی کامل و دائم سرمایه ازکارافتادگی کامل و دائم ناشی از بیماری با رعایت دوره انتظار یک سال قابل پرداخت است.

پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه:

 1. سن ارائه : از سن ۴ تا ۸۰ سالگی
 2. میزان سرمایه : معادل ۲۰% سرمایه حادثه-حداکثر معادل ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
 3. برای بازه سنی ۴ تا ۱۵ سالگی و ۷۰ تا ۸۰ سالگی تا سقف ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارائه می شود.

بسته تکمیلی خطرات اضافی حادثه:

 1. این بسته تکمیلی شامل پوشش خطرات اضافی ناشی زلزله، سیل،آتشفشان،موتورسیکلت، ورزش های رزمی یا حرفه ای است
 2. بیمه شده گان دارنده پوشش اصلی حادثه، حق انتخاب بسته تکمیلی خطرات اضافی حادثه و سایر پوشش های تبعی حادثی را دارند.

پوشش معافیت

درصورت ازکارافتادگی کامل و دائم (ناشی از بیماری/حادثه)بیمه گذار از پرداخت حق بیمه عمر در سنوات آتی معاف است.تا پایان مدت بیمه نامه پرداخت حق بیمه ثابت عمر (فقط پوشش اصلی)بر عهده بیمه گر است.

 1. بازه سنی ارائه محصول: از سن ۱۸ سالگی تا ۶۵ سالگی
 2. دوره انتظار: زمان شروع بیماری منشا ناتوانی ، باید حداقل یکسال پس از شروع این پوشش باشد. خطرات ناشی از حادثه دوره انتظار ندارد.

پوشش امراض خاص و بسته تکمیلی پوشش معافیت

ابتلا به بیماری های خاص غالبا چالش هایی را به خانواده فرد مبتلا تحمیل می کند. ارائه این پوشش با هدف حمایت از بیمه شده و کمک به مدیریت مطلوب فرآیند معالجات طبی در دوران ابتلا به هریک از بیماری های خاص تعهد شده و تامین بخشی از بارمالی هزینه های تحمیلی به خانواده در دوران سخت بیماری است. درصورت ابتلا به هریک از بیماری های خاص تعهد شده و عدم فوت تا قبل از ۳۰ روز از تاریخ ابتلا، بیمه گر مکلف به پرداخت سرمایه خریداری شده از سوی بیمه گذار است.

 1. سرمایه تعیین شده درصورت ابتلا بیمه شده و تایید مراکز پزشکی مستقل به طور یکجا پرداخت می شود.
 2. پوشش امراض خاص پس از پرداخت خسارت فاقد اعتبار می شود. ارائه مجدد این پوشش منوط به درخواست بیمه گذار و تحلیل و پذیرش ریسک توسط بیمه گر خواهد بود
 3. در شرایط عمومی پوشش امراض خاص مواردی با عنوان استثنائات مشخص شده است که خارج از تعهد بیمه گر است.

پوشش امراض خاص:

 1. بازه سنی ارائه محصول: از بدو تولد تا ۶۵ سالگی
 2. میزان سرمایه: از ۱ تا ۲ برابر سرمایه فوت به هر علت – حداکثر معادل ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ( پنج میلیارد ریال) از بدو تولد تا ۱۵ سالگی یک برابر پوشش سرمایه فوت و تا سقف ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ( پانصد میلیون ریال)
 3. دوره انتظار: شش ماه از شروع این پوشش است.
 4. امراض خاص: انفارکتوس قلبی (سکته)، سکته‌ مغزی، انواع‌ سرطان، پیوند اعضاء اصلی‌ بدن، ‌جراحی‌ عروق‌ کرونر، قرار دادن‌ فنر‌ در عروق‌کرونر (استنت)، باز کردن تنگی های عروق کرونر توسط بالن، جراحی‌دریچه‌های‌قلب، قرار دادن پیس میکر
 5. بسته امراض تکمیلی: بیماری های نورون های حرکتی، نابینایی کامل، ناشنوایی کامل، پارکینسون، آلزایمر و دمانس، نارسایی حاد کلیوی/دیالیز، ام اس، کما، مننژیت، هپاتیت ب، هپاتیت سی، اچ آی وی/ ایدز
 6. بیمه شدگان دارنده پوشش اصلی امراض خاص حق انتخاب بسته تکمیلی امراض را دارند.

عمر و سرمایه گذاری

بیمه عمرو سرمایه گذاری قرارداد بیمه ای است که علاوه بر پرداخت سرمایه در صورت فوت به بازماندگان، امکانات فوق العاده و متنوع سرمایه گذاری را نیز فراهم می سازد.

بیمه عمر و سرمایه گذاری یکی از پرطرفدار ترین بیمه های عمر در جهان است که با اضافه نمودن یک برنامه سرمایه گذاری سیستماتیک به بیمه عمر بلند مدت، روز به روز طرفداران بیشتری را در اکثر کشورها به خود جلب می نماید.

همگی ما تصویری از آینده را تجسم می نماییم که در آن رفاه و امنیت مالی خانواده خویش که خواستی قلبی برای همه ماست درخشش می نماید. آنچه ما را در رسیدن به این هدف نائل می نماید حاصل دسترنج و تلاش ماست در طول سالیانی که پیش رو داریم. اگر این سالیان و آنچه حاصل گذر زمان است آن قدر که ما انتظار داریم به درازا نیانجامد جبران آن با چه کسی است؟ بیمه عمر مناسب تصویری را که ما از آینده تجسم می نماییم جاودانه می نماید. آسودگی و آرامش خاطر از رفاه و تامین خانواده ما حداقل حاصل آن است که خود به تنهایی از ارزش والایی برخوردار است.

در شرایط کنونی آیا می توان از تورم چشم پوشی کرد؟ چنانچه سرمایه بیمه های عمر متداول در حال حاضر برای خانواده تا حدودی کارگشا باشد آیا در آینده نیز پس از گذشت چند سال این مبلغ به اندازه امروز کارگشا خواهد بود؟ و این در حالیست که با توجه به نرخ تورم بدیهی است که پاسخ منفی است.


اما با خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین به مجموعه ای از امکانات کم نظیر کاربری بیمه در جهان دسترسی خواهید یافت. انتخاب امروز شما موجب تامین مالی خانواده و بهره مندی از بهترین بازارهای سرمایه گذاری در ایران خواهد شد، ضمن اینکه با پیشرفت مداوم و سالیانه سرمایه بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین به گونه ای همگون با تورم ، شما طرحی ارزشمند را چه برای امروز و چه برای فرداهای خانواده خویش برگزیده اید.

اهداف و مزایا:

 • آینده خانواده خود را تأمین نمایید.
 • سرمایه گذاری مناسب و سودآور را انتخاب کنید.
 • هزینه های تحصیلی فرزندان را تامین کنید.
 • بیمه نامه را با توجه به پوشش های زیر مطابق دلخواه طراحی کنید:
  • پوشش حوادث انفرادی
  • سرمایه اضافی بیمه عمر زمانی ساده
  • معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی دائم – کامل بیمه شده

مزایای بیمه عمروسرمایه گذاری:

 • برای هر یک از بیمه گذاران حساب ویژه ای نگهداری می شود.
 • اختیار کامل در پرداخت حق بیمه و انتخاب سرمایه.
 • بیمه گذار می تواند سرمایه بیمه خود را بدون پرداخت حق بیمه اضافی به هر میزان که مایل باشد تعدیل نماید مشروط بر آنکه میزان افزایش سرمایه از نظر اصول ریسک پذیری مورد قبول باشد.

بیمه گذار می تواند پس از سال دوم بیمه ای :

 • تا سقف ۹۰ درصد از اندوخته خود جهت مخارج تحصیلی فرزندان و یا برای تأمین هزینه های ضروری زندگی مانند جهیزیه و غیره برداشت نماید.
 • تا سقف ۹۰ درصد از اندوخته خود را از شرکت وام دریافت دارد و سود معین شده از طرف شرکت را متناسب با میزان وام متقبل شود.
 • بیمه گذار نسبت به موجودی خود در حسابش می تواند بجای دریافت یکجای سرمایه، مشمول دریافت مستمری گردد.
 • با پرداخت مبلغ جزئی به عنوان حق بیمه پوشش های تکمیلی : (توضیحات بیشتر در لینک پوشش های تکمیلی )
 • بیمه شده می تواند از پوشش تکمیلی فوت در اثر حادثه تا میزان چهار برابر سرمایه فوت استفاده نماید .
 • بیمه شده می تواند از پوشش تکمیلی معافیت در صورت از کار افتادگی کامل و دائم بهره مند گردد .
 • بیمه شده می تواند از پوشش بیماری های تحت پوشش بهره مند گردد .
   • پرداخت سرمایه بیماری های تحت پوشش صرف نظر از هزینه های بیمارستانی تا سقف پانصد میلیون ریال

شرایط عمومی و خصوصی

دسترسی به اندوخته حاصل از سرمایه گذاری (برداشت از اندوخته)

حساب اندوخته بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین همانند حساب بانکی بیمه شده می باشد و بیمه شده می تواند از سال دوم به بعد هرگاه که مایل باشد تا سقف ۹۰% از اندوخته خویش برداشت نماید. در دیگر بیمه های عمر و پس انداز کل اندوخته حاصل تا پایان مدت بیمه نامه در دسترس نخواهد بود و بیمه شده نمی تواند بنا به میل خویش از آن استفاده نماید.

دریافت وام

بیمه شده می تواند بعد از سال دوم قرارداد، تا ۹۰ درصد موجودی حساب اندوخته خویش را به صورت وام دریافت نماید. وام دریافتی نیاز به ضامن ندارد و در اسرع وقت پرداخت می شود.

سهیم بودن در سرمایه گذاری های شرکت بیمه کارآفرین

شما به صورت واقعی در سرمایه گذاری های شرکت بیمه کارآفرین سهیم خواهید بود:

مهمترین ویژگی این سرمایه گذاری ضمانت سود آوری آن از جانب شرکت بیمه است. بازده این سرمایه گذاری بصورت مستقیم مرتبط با بازده سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین می باشد.

ضمانت سود آوری

طبق آیین نامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ سود تضمین شده از محل ذخایر ریاضی بیمه نامه معادل شانزده درصد برای دو سال اول بیمه نامه و سیزده درصد برای دو سال دوم بیمه نامه و ده درصد برای مدت مازاد بر چهار سال می باشد.
شایان ذکر است که سود فوق الذکر علی الحساب بوده و با تحقق سود های بالاتر اندوخته حاصل از بیمه عمر و سرمایه گذاری شما ، سرمایه ارزشمند تری را در دسترستان قرار خواهد داد لذا سود دوران مشارکت نیز در پایان هر سال به آن اضافه می شود.

مطمئن, بدون ریسک و معاف از مالیات

با درک این واقعیت که غالب ما خواستار درگیری در بازارهای پر تلاطم سرمایه گذاری برای برنامه ریزی بلند مدت آینده خود نمی باشیم و سرمایه گذاری سیستماتیک را برای آینده خود و خانواده مان برمیگزینیم ، لیکن اغلب آن را به دلایل مسائل گوناگونی که در این خصوص وجود دارد و سرمایه گذاری مناسب را دشوار می نماید به صورت بهینه انجام نمی دهیم. بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری با جمع آوری منابع مالی و به پشتوانه تخصص و دانش موجود در امر سرمایه گذاری این مهم را از جانب شما به صورت مطمئن، بدون ریسک و معاف از مالیات انجام می دهد.

عهدات و خسارات

پوشش تکمیلی بیماری های تحت پوشش

این پوشش به افراد ۲۰ الی ۶۰ ساله تعلق می گیرد که بیمه شده را در برابر پنج بیماری بیمه نموده و سقف سرمایه این پوشش حداکثر ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (سیصد میلیون ریال)می باشد و در صورت ابتلا بیمه شده به یکی از پنج بیماری ذیل، شرکت بیمه کارآفرین سرمایه این پوشش تکمیلی را طبق مبلغ مندرج در بیمه نامه عینا و صرف نظر از اینکه هزینه های بیمارستانی به چه میزان بوده است، پرداخت می نماید.

این بیماریها عبارتند از:

 • سکته قلبی
 • سکته مغزی
 • سرطان
 • پیوند اعضاء اصلی بدن
 • جراحی قلب باز

پوشش تکمیلی فوت ناشی از حادثه:

این پوشش به افراد ۱۵ الی ۷۰ ساله تعلق می گیرد. در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه، سرمایه فوت بیمه عمر می تواند تا چهار برابر افزایش یابد.

پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه درصورت از کارافتادگی کامل و دائم بیمه شده

این پوشش به افراد ۱۸ الی ۶۰ ساله ای تعلق می گیرد که شاغل هستند .

در صورت از کار افتادگی دائم و کامل بیمه شده(که حداقل تا شش ماه ادامه داشته باشد) تا پیش از سن ۶۰ سالگی، شرکت بیمه کارآفرین متعهد می گردد حق بیمه بیمه عمر و سرمایه گذاری را (بدون حق بیمه پوشش های تکمیلی و تعدیل) تا پایان مدت قید شده در قرارداد بیمه تقبل نماید.

  برچسب ها

نظرات خود را درباره این مطلب ارسال کنید

فروشگاه اینترنتی کاریزما
کاریزما